Zmena legislatívy pochová mnohé firmy


 

Pekári počítajú, že povinné príplatky ich budú stáť 18 miliónov eur. Nakoniec to povedie len k vyšším cenám pečiva, tvrdia.

 

Povinné príplatky za prácu v noci, cez sviatok či cez víkendy znejú veľmi dobre a ľudia na ne počúvajú. Je to bonus, ktorý im zamestnávateľ jednoducho MUSÍ dať. Málokto si však uvedomuje jednu vec. Ak pekár chce, aby prežil, príplatky sa musia odzrkadliť niekde inde. A teda v cenách výrobkov.

 

Už dlhodobo sa pekári točia v bludnom kruhu boja za zvýšenie odbytových cien v reťazcoch, keďže ceny nákladov na výrobu pekárskych výrobkov neustále narastajú. Toto sa nám aj napriek tomu, že legislatíva udáva minimálne náklady, za ktoré sa musia chleby či rožky odkupovať, nedarí s niektorými reťazcami dodržiavať. Pekári tak často predávajú pod cenu. A teda idú do mínusu. Následne sa len veľmi ťažko dávajú vyššie mzdy či investuje sa do výroby. To nie je vyplakávanie, to je fakt.

 

Z pohľadu vlády rozumieme úplne presne, prečo odsúhlasila príplatky pre zamestnancov za prácu v noci, vo sviatok a cez víkendy. Rozumieme, že je to zaujímavé aj z pohľadu pracovníkov. Sám som rád, a to hovorím skutočne úprimne za všetkých pekárov na Slovensku, ak môžem svojim ľuďom povedať „pridám ti“. Koľko odvetví ale na Slovensku nájdete, kde sa to prácou v noci, cez sviatok či víkend, len tak „hemží“? No napríklad pekarina je tá oblasť.

 

Poviem to v číslach. Len v tomto roku máme 105 víkendových dní a 13 sviatočných, ktoré pripadajú na inak bežný pracovný deň. Je totiž jedno, že vo sviatok sú obchody zavreté, že je sobota či nedeľa či dve hodiny ráno, pekári do práce ísť musia. Každý z nás chce mať čerstvý chlieb či rožky na stole.

 

Na Slovensku podľa prepočtov v súčasnosti podniká 480 pekární. Menších, stredných, väčších. Príplatky, ktoré schválila vláda, a ktoré sa dostanú do legislatívy, zvýšia celkové náklady pekárov dovedna o 18 miliónov eur. Nikto sa pritom nepýta, z čoho to firmy majú utiahnuť. A to nehovorím o malých pekárňach, ktoré ledva prežívajú a ktoré už teraz majú sotva na zaplatenie svojich ľudí.

 

Opakujem, nejde tu o vyplakávanie. Len varujem pred tým, že tradícia čerstvého pečiva a tá skutočná, tradičná slovenská pekarina ako ju mnohí poznajú, môže práve vďaka takýmto rozhodnutiam veľmi skoro skončiť.

 

Autor je podpredseda Únie priemyselných pekárov Slovenska

Autor: Vladislav Baričák

 

Článok prevzatý z portálu hnonline.sk: http://komentare.hnonline.sk/komentare/1038360-zmena-legislativy-pochova-mnohe-firmy