Členovia únie


 

 

ČLENOVIA:

 

xxx xxx xxx

PEZA a. s.

PENAM a. s.

Senické a skalické pekárne, a. s.

     
xxx xxx  

DANUBIA a. s.

Liptovské pekárne a cukrárne

 

 

 

 

 

PRISTUPUJÚCI ČLEN:

 

MPC CESSI a. s.