Všeobecné vyhlásenie


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Únie priemyselných pekárov Slovenska. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Únia priemyselných pekárov Slovenska zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Únia priemyselných pekárov Slovenska si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Únie priemyselných pekárov Slovenska alebo tretích strán zmluvne viazaných s Úniou priemyselných pekárov Slovenska . Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Únie priemyselných pekárov Slovenska .

 

Všetky osobné údaje získava Únia priemyselných pekárov Slovenska od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.